Close

Alimentări cu apă

Societatea noastră a început din anul 2006 și execuția de lucrări de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră.

Astfel, s-au finalizat o serie de lucrări care au avut ca obiective :

-captarea, tratarea si distributia apei potabile in mediul rural - comuna Malaia din judetul Valcea, unde s-a realizat captarea apei prin dren, s-a instalat o statie de clorinare si s-a executat reteaua de distributie a apei potabile in lungime totala de 7 km. Conditiile de executie deosebit de grele ca urmare a asezarii localitatii Malaia in Muntii Lotrului nu au impiedicat societatea noastra sa respecte clauzele contractuale si sa finalizeze lucrarea chiar mai devreme decat termenul stabilit initial.

- Proiectare si executie refacere sistem de distributie a apei potabile si executie lucrari de protejare a traseului sistemului de alimentare cu apa potabila si malurilor in comuna Boisoara, judetul Valcea, lucrare deasemenea finalizata in termen, in ciuda conditiilor de executie foarte grele ca urmare a asezarii geografice a comunei, respectiv in depresiunea Tara Lovistei, marginita de Muntii Fagaras, Muntii Coziei si Muntii Lotrului.

 

In anul 2007 s-a inceput si executia de lucrari in domeniul colectarii si epurarii apelor uzate prin lucrarea din comuna Orlesti, judetul Valcea ce a avut ca obiectiv realizarea unei retele de canalizare in lungime totala de 11 km si constructia unei statii de epurare.

Experienta acumulata prin executia lucrarilor mai sus arnintite, a permis societatii noastre si abordarea unor lucrari mai complexe, asa cum a fost executia unui sistem performant de gestionare a apei si apelor uzate in orasul Brezoi, judetul Valcea.

Anii 2010-2011 au însemnat finalizarea execuției lucrărilor privind reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berislăvești (captare prin dren, lungime traseu: 20 km, stație clorinare, stații pompare), reabilitarea parțială și extinderea sistemului de alimentare cu apă in orașul Horezu, județul Vâlcea (lungime traseu: 13 km), înființare rețea canalizare menajeră și construcție stație de epurare în comuna Grădiștea, județul Vâlcea (lungime traseu canalizare: 6 km, static de epurare: Q=310 mc/zi, stații de pompare ape uzate), sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în comuna Zatreni, județul Vâlcea.

In anii următori, societatea noastra a finalizat o alta serie de proiecte integrate ce au avut ca obiectiv:

-  lucrari de reabilitare drumuri comunale, infiintare sistem alimentare cu apa, sistem de canalizare menajera si reabilitare camin cultural in comuna Fauresti, judetul Valcea

-  infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Pietrari, judetul Valcea

-   lucrari de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate in comuna Boisoara : lungime traseu canalizare: 15 km, statie de epurare: Q=150 mclzi, statii pompare ape uzate.

-   lucrari de alimentare cu apa com.Cristian, judetul Sibiu.

-   alimentare cu apa in comuna Ghioroiu, jud Valcea

-   lucrari de canalizare menajera si static epurare Comuna Mitrofani, jud. Valcea

-   lucrari de infiintare retea publica de apa uzata in comuna Olanu, judetul Valcea.

-   prima infiintare — retea publica de alimentare cu apa in comuna Olanu , judetul Valcea In prezent, societatea noastra este in curs de finalizare a lucrarilor ce au ca obiectiv:

-   lucrari de Proiectare+Executie - Prima infiintare a sistemului public de apa uzata in comuna Milcoiu, judetul Valcea

-   lucrari de alimentare cu apa in comuna Vladimir, jud. Gorj

-   sistem de canalizare si tratare a apelor uzate, comuna Vulturesti, judetul Arges

SC ELECTROVALCEA SRL a acumulat experiența în implementarea proiectelor privind sistemele de alimentare cu apă și canalizare menajeră oferind servicii și produse de calitate superioară către toți clienții săi și îmbunătățirea performanțelor în funcție de cerințele și tendințele de dezvoltare ale pieței în domeniu. Pornind de la proiectare până la recepția lucrărilor și mentenanță, firma noastră realizează proiectele conform normelor de calitate și siguranță în vigoare, precum și specificațiilor tehnice solicitate de către clienți. Capacitatea tehnică și profesională a societății noastre a crescut pe măsura derulării proiectelor, ajungând ca în prezent să permită execuția simultană de lucrări de captare, tratare, distribuție, colectare și tratare ape, asigurând atât prin personalul tehnic de conducere și execuție angajat, cat și prin numărul, diversitatea și performanțele utilajelor aflate în proprietate, necesarul de resurse tehnice pentru derularea în condiții optime a tuturor lucrărilor aflate în derulare.

Scroll Up

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Continuarea reprezintă acceptarea politicii de cookie-uri și a politicii de confidențialitate. Aveți posibilitatea să vă modificați oricând consimțământul.