Close

Politici și termeni

Politici

DECLARATIA CONDUCERII ORGANIZATIEI , REFERITOARE LA POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Politica referitoare la calitate a organizatiei  SC ELECTROVALCEA SRL, ca parte integranta a politicii organizatiei noastre, este de a oferi produse de un inalt nivel calitativ, cat mai eficace si eficient  posibil si de a satisface cerintele clientilor nostri precum si pe cele legale si reglementare. Scopul nostru este de a preveni neconformitatile in toate fazele ce se deruleaza intre identificarea cerintelor si asteptarilor clientilor si sustinerea dupa livrarea produselor. Aceasta se realizeaza prin mentinerea unui sistem de management al calitatii integrat cu sistemul de management de mediu si cu cel privind securitatea si  sanatatea in munca, in concordanta cu standardele SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:2005 siOHSAS 18001: 2004. Obiectivele privind calitatea intreprinse  in organizatia noastra urmaresc:ü  imbunatatirea pozitiei pe piata, a organizatiei;ü  identificarea si satisfacerea cerintelor partilor interesate in scopul cresterii satisfactiei acestora;üimbunatatirea caracteristicilor calitative ale produselor furnizate;ü  realizarea produselor la un cost optim, in conformitate cu specificatiile definite si cu legislatia si reglementarile in vigoare;ü  reducerea costurilor de productie, fara a compromite calitatea si siguranta, prin reducerea costurilor datorate neconformitatilor, operatiilor suplimentare si reclamatiilor clientilor;üprevenirea, detectarea si ini?ierea actiunilor corective, preventive ?i de control al produselor neconforme, corectarea tuturor neconformitatilor fata de cerintele specificate pentru produs, proces ?i sistemul de management al calitatii;ü  implicarea si imbunatatirea comunicarii intre salariati in toate fazele, de la ofertare pana la satisfacerea finala a cerintelor si asteptarilor partilor interesate;ü  mentinerea unor relatii de colaborare avantajoase cu furnizorii;ü  imbunatatirea indicatorilor privind calitatea, eficacitatea si eficienta;ü  indeplinirea criteriilor de recertificare de conformitate cu  SR EN ISO 9001: 2001.Pentru succesul in competitia pe piata, sistemul de management al calitatii se aplica fiecarei parti a organizatiei  iar imbunatatirea calitatii este un proces continuu.O atentie deosebita se acorda educarii si instruirii fiecarui angajat, pentru utilizarea creativitatii personale in scopul aplicarii politicii in domeniul calitatii.Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu, securitate si sanatate in munca  are autoritate si responsabilitate pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management al  calitatii.Sistemul de management al calitatii documentat stabileste angajamentul si cooperarea tuturor managerilor organizatiei si este mentinut prin audituri si analize, in scopul imbunatatirii eficacitatii continue si eficientei acestuia.Prezenta politica asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii pe baza lor  efectuand adecvarea si imbunatatirea ei continua.

ADMINISTRATOR,           Ing. DASCALU CICERONE                                                                                     Data:08.01.2008

 

 

DECLARATIA CONDUCERII ORGANIZATIEI , REFERITOARE LA POLITICA IN DOMENIUL MEDIULUI

Politica de mediu a SC ELECTROVALCEA SRL, ca parte integranta a politicii organizatiei noastre, este de a imbunatati performantele de mediu, de a proteja mediul si de a obtine satisfacerea tuturor partilor interesate de mediu in conditiile respectarii cerintelor legale si reglementare valabile. Aceasta se realizeaza prin mentinerea unui sistem de management de mediu integrat cu sistemul de management al calitatii si cu cel privind securitatea si sanatatea in munca, in concordanta cu standardele SR EN ISO 14001: 2005, SR EN ISO 9001: 2001 si OHSAS 18001: 2004. Obiectivele privind mediul intreprinse  in organizatia noastra urmaresc:·         respectarea cerintelor legale si reglementare referitoare  la mediu;·        imbunatatirea performantelor de mediu prin programarea, monitorizarea si analiza obiectivelor si indicatorilor de mediu;·        desfasurarea, in bune conditii, protejand mediul, a activitatilor din cadrul organizatiei;·      imbunatatirea transparentei si a relatiilor cu publicul si autoritatile;·      imbunatatirea constientizarii si motivarii personalului pentru initiative si actiune in vederea imbunatatirii performantelor de mediu ;·      prevenirea reclamatiilor, incidentelor si accidentelor de mediu printr-o preocupare permanenta in acest sens ;·      prevenirea poluarii prin utilizarea unor procese, tehnici, materiale, produse, care reduc impacturile daunatoare asupra mediului;·      reducerea consumului de apa per angajat;·      gestionarea selectiva a deseurilor si valorificarea acestora;·      incurajarea dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la mediu in activitatile organizatiei si serviciile furnizate, prin calculul costurilor financiare si al beneficiilor si adaptarea la progresul tehnic si tehnologic;·      incurajarea dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la mediu in relatiile cu furnizorii si clientii;·     prevenirea situatiilor de urgenta;·      asigurarea timpului adecvat si resurselor necesare, biroului managementul mediului;·     indeplinirea criteriilor de recertificare de conformitate cu  SR EN ISO 14001: 2005.O atentie deosebita se acorda educarii si instruirii fiecarui angajat, pentru utilizarea creativitatii personale in scopul aplicarii politicii de mediu.Reprezentantul managementului are autoritate si responsabilitate pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management de mediu.Sistemul de management de mediu documentat stabileste angajamentul si cooperarea tuturor managerilor organizatiei si este mentinut prin audituri si analize, in scopul imbunatatirii eficacitatii continue si eficacitatii acestuia.Prezenta politica asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor de mediu si pentru adecvarea si imbunatatirea ei continua.

Politica de mediu este comunicata intregului personal si disponibila pentru public.

 

ADMINISTRATOR           Ing. DASCALU CICERONE                                                                             Data:   08.01.2008

 

 

DECLARATIA CONDUCERII PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA 

Politica in domeniul securitatii si sanatatii im munca a S SC ELECTROVALCEA SRL, ca parte integranta a politicii organizatiei noastre, este de a imbunatati continuu si de a preveni riscurile profesionale precum si de a obtine satisfacerea tuturor partilor interesate de sanatatea si securitatea in munca, in conditiile respectarii cerintelor legale si reglementare valabile.Aceasta se realizeaza prin mentinerea unui sistem de management privind sanatatea si securitatea in munca integrat cu sistemul de management al calitatii si cu cel de mediu, in concordanta cu standardele OHSAS 18001: 2004, SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005.    Obiectivele privind sanatatea si securitatea in munca intreprinse  in organizatia noastra urmaresc:

 • respectarea cerintelor legale si reglementare referitoare  la sanatatea si securitatea in munca; mentinerea conditiilor de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si instiintarea autoritatii in cazul modificarii conditiilor initiale; autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform reglementarilor in vigoare; dezvoltarea si aplicarea solutiilor optime referitoare la securitate si sanatate, conforme normelor, standardelor si reglementarilor specifice de protectie a muncii in activitatile organizatiei, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor;
 • identificarea, evaluarea, eliminarea sau controlul factorilor de risc si identificarea necesitatilor privind dotarile, mediul de munca, instruirea, masurile tehnico-organizatorice, controlul operational;
 • prevenirea, detectarea si ini?ierea m?surilor corective, preventive ?i de eliminare sau control al factorilor de risc profesional;
 • imbunatatirea performantelor privind sanatatea si securitatea in munca, prin programarea, monitorizarea si analiza obiectivelor si indicatorilor;
 • desfasurarea, in bune conditii, asigurand o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor, a activitatilor din cadrul organizatiei;
 • imbunatatirea transparentei si a relatiilor cu autoritatile;
 • imbunatatirea educarii, instruirii, constientizarii si consultarii personalului pentru initiative si actiune in vederea imbunatatirii performantelor de sanatate si securitate in munca si privind riscurile pentru sanatate si securitate la care pot fi expusi, masurile de prevenire si protectie inclusiv cele de prim ajutor, prevenirea si actiune in caz de urgenta;
 • prevenirea neconformitatilor, incidentelor si accidentelor de munca printr-o preocupare permanenta in acest sens ;
 • stabilirea masurilor tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor;
 • diminuarea pana la eliminare a accidentelor, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor;
 • asigurarea functionarii permanente a dispozitivelor/instalatiilor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilatie/climatizare;
 • asigurarea dotarii, intretinerii si verificarii echipamentelor individuale de protectie a muncii si a echipamentelor individuale de lucru si a respectarii instructiunilor de utilizare a acestora;
 • respectarea recomandarilor medicului privind asigurarea materialelor igienico-sanitare, asigurarea supravegherii medicale a personalului si monitorizarea factorilor care pot conduce la imbolnaviri profesionale;
 • solicitarea dezvoltarii si aplicarii solutiilor optime referitoare la securitate si sanatate, a respectarii reglementarilor, normelor, standardelor de protectie a muncii, furnizorilor de echipamente de protectie si de lucru, produse si servicii;
 • asigurarea timpului adecvat si resurselor necesare, responsabilului SSM, PSI si medicului de medicina muncii;
 • indeplinirea criteriilor de certificare de conformitate cu  OHSAS 18001: 2004.Reprezentantul managementului pentru calitate, mediu, sanatate si  securitate in munca are autoritate si responsabilitate pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca.Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca documentat stabileste angajamentul si cooperarea tuturor angajatilor organizatiei si este mentinut prin audituri si analize, in scopul imbunatatirii continue a eficacitatii acestuia.         Prezenta politica asigura cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si pentru adecvarea si imbunatatirea ei continua.         Politica privind sanatatea si securitatea in munca este comunicata intregului personal si disponibila pentru partile interesate

ADMINISTRATOR           Ing. DASCALU CICERONE                                                                             Data:   08.01.2008

Termeni și condiții

Site-ul www.electrovalcea.ro  este integral proprietatea SC ELECTROVALCEA SRL, denumit în continuare proprietar. Utilizarea sub orice formă a acestui site presupune acceptarea acestor termeni, a politicii de confidențialitate și a politicii de cookie-uri

Informații

Toate informațiile afișate pe acest site sunt furnizate cu scopul de informare generală. Proprietarul nu poate fi considerat răspunzător pentru daune rezultate din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza acest site.

Proprietate intelectuală

Toate drepturile asupra acestui site revin proprietarului, exceptând cazurile în care este menționat altceva. Utilizatorii acestui site au dreptul să vizualizeze, și să stocheze pentru uz personal informațiile prezentate pe acest site. Este interzisă folosirea în alte scopuri (ex: copierea și redistribuirea cu sau fără modificări) decât cele menționate mai sus a oricăror informații prezentate pe acest site, fără acordul scris al proprietarului. Constituie excepție de la această regulă distribuirea pe rețele de socializare acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Legături către alte pagini

Acest site poate conține legături (link-uri) către alte site-uri. Acestea pot avea politici diferite de cele ale acestui site. Proprietarul acestui site nu poate fi considerat răspunzător pentru utilizarea și conținutul respectivelor site-uri. Este obligația utilizatorilor să consulte politica și termenii acestor site-uri.

Modificări la această pagină

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni de utilizare pentru a fi în permanență în concordanță cu politica firmei noastre.
Ultima actualizare a fost făcută în data de 03.12.2020

Scroll Up

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Continuarea reprezintă acceptarea politicii de cookie-uri și a politicii de confidențialitate. Aveți posibilitatea să vă modificați oricând consimțământul.