Close

Cercetare Dezvoltare

Atestare ca unitate de cercetare-dezvoltare

Departamentul de cercetare-dezvoltare al societății Electrovâlcea efectuează cercetări teoretice și experimentale privind comportarea materialelor electroizolante, a tehnologiilor de sudo-brazare și a tehnologiilor de protecție catodică a structurilor metalice. De asemenea, se realizează cercetări teoretice si aplicative ce privesc asigurarea cerințelor impuse domeniului politicilor de amenajare teritorială, valorificarea zonelor alpine, a potențialului turistic și a siturilor arheologice zonale și regionale de interes național și internațional. Misiunea Departamentului mai constă în activități aplicative în domenii precum: construcțiile civile și industriale, instalații electrice de medie și joasă tensiune (inclusiv servicii de proiectare), sisteme de supraveghere video (inclusiv servicii de consultanță), autorizări pentru sistemele și dispozitivele de semnalizare și alarmare în caz de incendiu. În paralel a mai fost abordată ca direcție de cercetare-dezvoltare și domeniul conservării și calității exploatării energiei termice (pompe de căldură), activități în acord cu preocupările tehnologice actuale ale cercetării în UE.

Proiecte de cercetare-dezvoltare:

Programul / Perioada de desfășurareContracte de cercetare naționale finanțate din fonduri publiceAutoritatea contractantă
Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, PN III – Programul 2-Cresterea competitivitatii economice romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
Proiect de Transfer la operatorul economic
2020-2022
Sistem complex de prevenire a exploziilor si incendiilor la instalatiile individuale de gaze in urma cutremurelor de pamant – SPEIGN, contract nr. 10PTE/2020, director de proiect dr. ing. CIOGESCU Ovidiu-Eugen, proiect derulat de S.C. ELECTROVALCEA S.R.L. (CO) in colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP RA (Partener 1)Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Prezentarea generală a proiectului
Proiectul își propune elaborarea și realizarea unui sistem complex pilot/prototip de prevenire a exploziilor și incendiilor devastatoare datorate instalațiilor de utilizare a gazelor naturale avariate în urma unor cutremure majore pe care îl va valida in condiții relevante de funcționare. El este rezultatul transferului tehnologic de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului care are cercetări si realizări in acest domeniu spre un IMM - S.C. Electrovâlcea SRL care dorește să-si extindă oferta de servicii prin implementarea acestei aplicații în condiții reale pentru a proteja obiectivele alimentate cu gaze naturale.
Caracterul inovativ al acestui proiect se bazează pe o cererea de brevet de invenție a 2017 00744 / 27.09.2017, “ Echipament complex de avertizare seismică a obiectivelor industriale cu decizie și confirmare locale”, publicată în OSIM RO-BOPI 3/2019. Structura sistemului de protecție propus (centru de decizie la INFP, confirmare locală pentru evitarea alarmelor care nu produc pagube în zona protejată și rezerva în caz de întrerupere a comunicațiilor, dispecer local la S.C. Electrovâlcea SRL cu rol de decizie finală și terminale de execuție decuplare gaze) nu s-a mai implementat în România și nu se cunosc realizări asemănătoare în străinătate.
Proiectul se poate aplica și la alte regiuni în care se creează un dispecerat și o stație de validare locală.
Proiectul își propune să realizeze trecerea de la un sistem de avertizare existent validat în condiții de laborator (TRL4) la validarea lui în condiții relevante de funcționare în mediu real industrial (decuplarea în timp real a gazelor în urma unor evenimente seismice majore cu intensităţi periculoase validate pe plan local), TRL5. S.C. Electrovâlcea SRL poate folosi infrastructura care se va realiza și pentru alte aplicații în mediul industrial (combinatul Oltchim), baraje (Brădișor, Șuici, Vidra) sau zonele miniere (Petroșani, Rovinari) din Oltenia. Rezultatele proiectului vor fi diseminate in scop științific dar și ca informare a potențialilor beneficiari.

Derularea proiectului
Etapa I / 2020
Etapa II / 2021
Etapa III / 2022
Raport științific final

Finalizarea proiectului
Proiectul s-a finalizat printr-un produs/serviciu nou, respectiv "Sistem complex de prevenire a exploziilor si incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ - SPEIGN", introdus în portofoliul de produse si servicii al S.C. ELECTROVÂLCEA S.R.L. (conform foii de catalog).
Rezultatele au fost diseminate/prezentate prin:
- șapte articole apărute în reviste științifice de prestigiu din domeniu (indexate în baze de date internaționale WeB/ISI și/sau SCOPUS - anexa 4, anexa 5, anexa 8, anexa 9, anexa 10, anexa 11, anexa 12);
- patru lucrări prezentate la manifestări științifice de prestigiu (anexa 2, anexa 3, anexa 20, anexa 22);
- organizarea unui Work-shop (necesitate - oportunitatea implementării, modul de implementare etc. - anexa 14, anexa 15);
- organizarea unei conferințe de presă;
- două prezentări în media scrisă (anexa 16, anexa 17);
- o prezentare in media audio vizuală (reportaj Antena 3).
Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare PN III – Programul 2-Cresterea competitivitatii economice romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
Proiect experimental-demonstrativ

2015-2020
Platforma informatica smart de evaluare a costului transportului multimodal catre statiunile turistice din Romania – ROSMARTTRAVEL, contract nr. 298PED/2020, director de proiect prof. univ. dr. ec. Camelia SURUGIU, proiect derulat de Institultul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism – INCDT Bucuresti (CO) in colaborare cu S.C. ELECTROVALCEA S.R.L. (Partener 1) si Institultul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN-INCERC (Partener 2)Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Suprior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare PN III – Programul 2-Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare-Proiect Experimental Demonstrativ (PED)

2017-2018
Model inovativ de planificare teritorială a reţelei de localităţi policentrice şi echilibrate în contextul specializărilor inteligente a oraşelor di România - ROCITYNET, contract nr. 63PED/2017, director de proiect; PETRISOR Alexandru Ionut, proiect de cercetare derulat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila”URBAN-INCERC”(CO), în colaborare cu SC Electrovâlcea SRL (P)Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare PN IIProgramul 4-Parteneriate in domeniile prioritare-Proiect colaborativ de cercetare aplicativa(PCCA)

2014-2017
Dispozitiv inovativ de protectie a retelei de energie electrica fata de consumatorii electronici cu factor de putere redus, - IEDPFC, contract nr. 60/2014, director de proiect; ing.TEODOSESCU Petre Dorel, proiect de cercetare derulat de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca (CO) în colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA( Partener 1), SC Electrovâlcea SRL (Partener 2) si BKD ELECTRONIC SA (Partener 3)Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare PN IIProgramul 4-Parteneriate in domeniile prioritare-PC

2008-2011
Sistem de predicţie şi diagnoză inteligentă pentru prevenirea avariilor la cablurile de energie - CABDIAG, contract nr. 22122/2008, director de proiect; ing. LINGVAY Carmen, proiect de cercetare derulat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA în colaborare cu Universitatea Politehnica Bucuresti-Centrul de Cercetare „Echipamente pentru conversia electromagnetica a energieie UPB-ECEE (Partener 1), Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca-UT Cluj (Partener 2) şi SC Electrovâlcea SRL (Partener 3)Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii
Planul National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare II, Programul 4

2007-2009
Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea si protectia siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: judetul Tulcea – PATRIMON, Contract nr. 91-015/18.09.2007, director de proiect: conf. univ. dr. Bica Ion, calitatea în cadrul echipei,proiect de cercetare derulat de S.C. Crescendo International S.R.L. Bucuresti în colaborare cuInstitutul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Urbanproiect Bucuresti, Institutul de Cercetari Eco-muzeale Tulcea, S.C. Electrovâlcea S.R.L. Râmnicu VâlceaMinisterul Educatiei,Cercetarii si Tineretului
Planul National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare II, Programul 4

2007-2009
Sistem Integrat Spatial (GIS) de valorificare a zonelor alpine greu accesibile si cu potential touristic complex, pentru includerea lor în circuitul turistic. Dezvoltare Valea Lotrului – Valea Oltetului – VALOT.C contract nr. 31-075/14.09.2007, director de proiect: fiz. Popescu Oana-Catalina, proiect de cercetare derulat deInstitutul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Urbanproiect Bucuresti în colaborare cuInstitutul National de Cercetare Dezvoltare în Turism Bucuresti, S.C. Electrovâlcea S.R.L. Râmnicu Vâlcea, Institutul de Geografie al Academiei RomâneMinisterul Educatiei,Cercetarii si Tineretului
Planul National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare II, Programul 4

2007-2009
Sistem industrial de tip OpenGIS pentru monitorizarea impactului politicilor de amenajare a teritoriului – GISTEREG, contract nr. 31-035/14.09.2007, director de proiect: ing. Tache Antonio, proiect de cercetare derulat deInstitutul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Urbanproiect Bucuresti în colaborare cu S.C. Electrovâlcea S.R.L. Râmnicu Vâlcea, Centrul de documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism, si Amenajarea teritoriului, Institutul de Geografie al Academiei RomâneMinisterul Educatiei,Cercetarii si Tineretului
Planul National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare II, Programul 5 Inovare 2007-2010

"Fisa prezentare contract 113/2007"

"Participare Conferinta Nationala de Metalurgie si Stiinta Materialelor- ROMAT 2008 Bucuresti|"

"Participare CONFERINTA Internationala SIM Iasi 2009"
Tehnologie pentru sudo-brazarea structurilor duplex din otel de constructie protejat cu straturi de zinc – CONBRAS, contract nr. 113/28.09.2007, director de proiect Manole Sorin Daniel, proiect de cercetare derulat de SC Electrovâlcea SRL în colaborare cu Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi (Partener 1) si Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare Bucuresti (Partener 2).Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic – POLITEHNICA din Bucuresti
Programul Cercetarede excelenta, tip proiect P-CD

2006-2008
Cercetari teoretice si experimentale privind comportarea materialelor electroizolante în scopul fundamentarii studiilor de diagnoza si predictie inteligente – MATELIZ, contract nr. 264/2006, director de proiect: prof. univ. dr. Gavrila Doina, proiect de cercetare derulat deUniversitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Politehnica Cluj-Napoca, Institutul de Cercetari si Proiectari pentru electrotehnica – Cercetari Avansate, SC ElectrovâlceaMinisterul Educatiei,Cercetarii si Tineretului
Scroll Up

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Continuarea reprezintă acceptarea politicii de cookie-uri și a politicii de confidențialitate. Aveți posibilitatea să vă modificați oricând consimțământul.